Wada wzroku jednego oka 0.7

by Arek;(
(gdzieś w Polsce)

Czy nawet z korekcja okularową albo soczewek nie mozna uzyskac pozwolenia na kat A?.
Odpowiedź
Jeżeli jest brak widzenia obuocznego to tak.
Jeżeli natomiast po korekcji jest prawidłowa ostrość wzroku oraz zachowane widzenie obuoczne, to nie powinno być problemów z prawkiem motocyklowym.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Wady wzroku Zez prawo jazdy.

Przeszukaj bloga:


Prawko B1 od 16 lat

Zapisz się do newslettera!! Zawsze najnowsze informacje o prawku od 16 lat, najczęściej w formie filmów wideo lub innych prezentacji.
Prawo jazdy B1

Już teraz zasubskrybuj mój kanał YouTube, gdzie regularnie dodaję filmiki z nauki jazdy oraz badań lekarskich kierowców.