Wada wzroku Cylindryczne Szkla!!!

by Paweł
(STG)

Ja mam w OL -1.75 a w OP -2.5 oraz muszę mieć cylindryczne szkła.

Ogólnie wiem, że widzę dobrze, nosze soczewki i okulary tak, ze mi jakoś w widoczności nie przeszkadzają- mam prawie 18 lat niedługo zapisze się na prawo jazdy i zaczynam się tym przejmować czy mnie dopuszczą... :(

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Wady wzroku Zez prawo jazdy.

Przeszukaj bloga:


Prawko B1 od 16 lat

Zapisz się do newslettera!! Zawsze najnowsze informacje o prawku od 16 lat, najczęściej w formie filmów wideo lub innych prezentacji.
Prawo jazdy B1

Już teraz zasubskrybuj mój kanał YouTube, gdzie regularnie dodaję filmiki z nauki jazdy oraz badań lekarskich kierowców.