Utrata uprawnień z powodu alimentów??

by Anonim
(gdzieś w Polsce)

Czy jest wprowadzony przepis o utracie uprawnień z powodu alimentów??

Czy posłowie nie wpadli przypadkiem na "genialny" pomysł pozbawiania uprawień do kierowania pojazdami (prawa jazdy) z powodu nie płacenia alimentów??? Ostatnio Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wpadł na taki pomysł, by sąd odbierał alimenciarzom takie uprawienia.To kwalifikowałoby się jako skarga do Trybunału w Strasburgu??

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Prawo jazdy 2012 nowa ustawa i przepisy.

Przeszukaj bloga:


Prawko B1 od 16 lat

Zapisz się do newslettera!! Zawsze najnowsze informacje o prawku od 16 lat, najczęściej w formie filmów wideo lub innych prezentacji.
Prawo jazdy B1

Już teraz zasubskrybuj mój kanał YouTube, gdzie regularnie dodaję filmiki z nauki jazdy oraz badań lekarskich kierowców.