Stan srodowiska we Wroclawiu

by Dariusz
(Wrocław)

Stan środowiska we Wrocławiu w zasadzie dobrze opisują poniższe filmy. Dzikie wysypiska śmieci są normą, szczególnie w rejonach mniej zaludnionych.

Centrum miasta również przedstawia wiele do życzenia.
Pomimo,że z urzędu zajmują się tym problemem wydziały ochrony środowiska, można przypuszczać, że osiągnięcia i sukcesy są głównie na papierze.Programy ochrony środowiska są również zrobione na dobrym papierze ze ściętych drzew.

Większy wpływ na rzeczywistość mają różne organizacje ekologiczne, często skutecznie blokujące różne inwestycje, lecz mające mały wpływ na to, co robimy na co dzień /np ciągłe zaśmiecanie swojego najbliższego otoczenia/.

Póki ekologia środowiska będzie obca dla zwykłego zjadacza chleba, to niewiele zarówno urzędnicy jak i ekolodzy są w stanie zrobić.

Zanieczyszczenia środowiska w Polsce rośnie w tempie dramatycznym i w końcu trzeba coś z tym zrobić /zapytanie w sumie retoryczne/.

Wpływ środowiska na zdrowie każdego z Nas jest powszechnie znany, ale nie robimy nic, aby pomóc Matce Naturze!!


Możesz skomentować lub dodać nowy film na temat: Stan środowiska naturalnego we Wrocławiu lub w Swoim rejonie.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Zanieczyszczenie środowiska YouTube.

Przeszukaj bloga:


Prawko B1 od 16 lat

Zapisz się do newslettera!! Zawsze najnowsze informacje o prawku od 16 lat, najczęściej w formie filmów wideo lub innych prezentacji.
Prawo jazdy B1

Już teraz zasubskrybuj mój kanał YouTube, gdzie regularnie dodaję filmiki z nauki jazdy oraz badań lekarskich kierowców.