Przejazd po strefie Word Wroclaw

by Darek
(Wrocław)

Przejazd po strefie Word Wrocław. Krótki film zrobiony na początku września 2010 roku/w sobotę/. Ruch na ulicach nie jest duży, co kontrastuje z dniami powszednimi, kiedy kursanci jeżdżą najwięcej i muszą zdawać egzaminy.
Szkolony wyjechał z pod Word Wrocław następnie z ulicy Ziębickiej skręcił w Armii Krajowej, a potem zawrócił na najbliższym dopuszczalnym skrzyżowaniu, aby potem skręcić w prawo w ulicę Piękną.

Na tym skończyło się moje filmowanie i pojechałem dalej prosto Aleją Armii Krajowej w kierunku ulicy Ślężnej.

Ten kawałek drogi jest bardzo często wykorzystywany przez egzaminatorów jako fragment trasy egzaminacyjnej egzaminu państwowego. Skręcając w Piękną i jadąc dalej musimy być świadomi, że obowiązuje tam przepuszczanie pojazdów nadjeżdżających z prawej strony.

Jest to stosunkowo jasne dla szkolonych w "strefie", natomiast może być problemem dla osób zamiejscowych, które uczą się jeździć w swoich rodzinnych miejscowościach, a muszą zdawać we Wrocławiu.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nauka Jazdy YouTube.

Przeszukaj bloga:


Prawko B1 od 16 lat

Zapisz się do newslettera!! Zawsze najnowsze informacje o prawku od 16 lat, najczęściej w formie filmów wideo lub innych prezentacji.
Prawo jazdy B1

Już teraz zasubskrybuj mój kanał YouTube, gdzie regularnie dodaję filmiki z nauki jazdy oraz badań lekarskich kierowców.