Prawo jazdy nowe przepisy 2011

by Darek
(Wrocław)

Prawo jazdy nowe przepisy 2011:

W drugiej połowie kwietnia 2011 na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia ukazało się długo oczekiwane rozporządzenie, zmieniające zasady badań kandydatów i kierowców.

Zostało wprowadzone bez większego rozgłosu, /przed świętami wielkanocnymi/ po prasowych doniesieniach o nie wywiązywaniu się przez Polskę z wprowadzenia Dyrektyw unijnych w tym zakresie.
Chodzi konkretnie o dyrektywy Komisji 2009/112/WE z dnia 25 08 2009 r.


Czy spełni ono pokładane w nim nadzieje, szczególnie osób z cukrzycą, padaczką, niedosłuchem czy problemami z wzrokiem? Zobaczymy już niedługo.

Zasadnicze zmiany to :
Wprowadzenie obowiązku badania okulistycznego i audiometrii u osób prowadzących pojazdy służbowe /samochód osobowy, motocykl, traktor/

Uściślenie w formie załączników do rozporządzenia procedury wobec osób chorych na padaczkę oraz cukrzycę.

Zmiana na korzyść osób w okularach lub szkłach kontaktowych tzw dopuszczalnej wady wzroku.
Dopuszcza się korekcję okularową/szkłami kontaktowymi oka lepiej widzącego w przypadku jednooczności.

Kierowcy zawodowi /podlegający pod ustawę o transporcie drogowym/ mogą nosić mocniejsze okulary (dopuszczalna korekcja w granicach: ±8,0 D)

Czy spełni oczekiwania całej rzeszy osób chorych na padaczkę, cukrzycę, bez widzenia stereoskopowego czy z niedosłuchem?

Zobaczymy już niedługo.

Zmieniono normy słuchu dla kierowców zawodowych:

– w badaniu audiometrycznym tonalnym – ubytek słuchu w uchu gorzej słyszącym obliczony
jako średnia dla częstotliwości 0,5, 1, 2 i 4 kHz ≤ 35 dB; asymetria słuchu między uszami nie
może przekraczać 20 dB.

. W przypadkach wątpliwych badanie powinno być
powtórzone;

Uaktualniono objaśnienia dotyczące kodów i subkodów na orzeczeniach lekarskich

Rozporządzenie jest obowiązujące od 15 czerwca 2011 roku

Do poczytania na stronie ministerstwa:
Prawo jazdy Nowe przepisy 2011

Comments for Prawo jazdy nowe przepisy 2011

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 27, 2011
Rating
starstarstarstarstar
2 miesiace od daty ogloszenia
by: Anonymous

Rozporządzenie wejdzie w życie 2 miesiące po ogłoszeniu (tj. w Dzienniku Ustaw anie na stronie internetowej MZ) - czyli nie 15 czerwca. Na razie jest na stronie Ministerstwa Zdrowia ale rozporządzenia "ogłaszane" są dopiero przez Rządowe Centrum Legislacji.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nowe przepisy na prawo jazdy 2015/2016 roku.

Przeszukaj bloga:


Prawko B1 od 16 lat

Zapisz się do newslettera!! Zawsze najnowsze informacje o prawku od 16 lat, najczęściej w formie filmów wideo lub innych prezentacji.
Prawo jazdy B1

Już teraz zasubskrybuj mój kanał YouTube, gdzie regularnie dodaję filmiki z nauki jazdy oraz badań lekarskich kierowców.