Prawo jazdy AM

by Dariusz
(Wrocław)

Kilka uwag na temat Prawo jazdy AM - nowa kategoria prawka od 2010 roku mająca zastąpić kartę motorowerową. Z projektów aktów wykonawczych nowej ustawy o kierujących pojazdami powoli klarują się wymagania dla kategorii AM.

Pierwszą sprawą jest program szkolenia teoretycznego oraz praktycznego kandydatów na kierowców.

  • Będzie to co najmniej 10 godzin teorii oraz
  • po jej ukończeniu 5 godzin praktyki ustalanych indywidualnie przez instruktora, który prowadzi szkolenie.

Nowością będzie obowiązek szkoleń poza terenem zabudowanym, co oznacza co najmniej 3 godziny jazdy z prędkością większą prędkością i przejechanie co najmniej 50 kilometrów w czasie jednych zajęć praktycznych.

Przy tej okazji można zapoznać się z właściwym wykonaniem manewru wyprzedzania spojrzenie w lusterka, właściwa sygnalizacja, redukcja biegu, jak najszybsze szybsze wyprzedzenie, powtórna sygnalizacja kierunkowskazami oraz łagodny zjazd na prawy pas ruchu. Również istotna jest przed rozpoczęciem tego manewru zdolność przewidywania układu pojazdów w ruchu.

Chodzi tutaj o nabranie właściwych nawyków oraz uświadomienie zagrożeń podczas jazdy z dozwoloną prędkością

Nie obowiązuje tzw jazda od zmierzchu do świtu, ale egzamin wewnętrzny odbywa się na zasadach ogólnych.

Egzamin państwowy na prawo jazdy AM odbywa się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Łączność egzaminatora z egzaminowanym jest zapewniona drogą radiową.

Jakie będzie zainteresowanie tą kategorią prawka ? Czas pokaże. Jest to mimo wszystko spory wydatek finansowy dla młodego człowieka /w wieku 14 lat/.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Prawo jazdy 2012 nowa ustawa i przepisy.

Przeszukaj bloga:


Prawko B1 od 16 lat

Zapisz się do newslettera!! Zawsze najnowsze informacje o prawku od 16 lat, najczęściej w formie filmów wideo lub innych prezentacji.
Prawo jazdy B1

Już teraz zasubskrybuj mój kanał YouTube, gdzie regularnie dodaję filmiki z nauki jazdy oraz badań lekarskich kierowców.