Oko lewe -5 Oko prawe -8

by Maciej
(Warszawa)

Witam chciałbym się dowiedzieć czy bym mógł zdawać na prawo jazdy kategoria B,CE gdy mam wadę wzroku lewe (-5) ,a prawe (-8).
Jaką bym musiał mieć najmniejszą wadę na kat CE?

Moja odpowiedź
Podany opis jest bardzo ogólnikowy, nie jest podane czy dana osoba nosi okulary, czy szkła kontaktowe.

Tym nie mniej są szanse na kategorię B, natomiast raczej nie ma co liczyć na kategorie związane z zawodowym prowadzeniem pojazdów /C,C+E/.

W obu przypadkach decydująca będzie opinia lekarza okulisty oraz badanie lekarza uprawnionego od badań kierowców.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Wady wzroku Zez prawo jazdy.

Przeszukaj bloga:


Prawko B1 od 16 lat

Zapisz się do newslettera!! Zawsze najnowsze informacje o prawku od 16 lat, najczęściej w formie filmów wideo lub innych prezentacji.
Prawo jazdy B1

Już teraz zasubskrybuj mój kanał YouTube, gdzie regularnie dodaję filmiki z nauki jazdy oraz badań lekarskich kierowców.