Kategoria B1...co później z B

by Anonim
(Gdzieś w Polsce)

Blankiet prawka B oraz kategorii B1

Blankiet prawka B oraz kategorii B1

Witam,

Mam takie pytanie, a mianowicie: czy jeśli posiadam kategorię B1 i będę zdawał w 2012 roku na kategorię B, to dalej jestem zwolniony z egzaminu teoretycznego i zdaję tylko praktyczny, czy też się coś w tej kwestii zmieniło?

Proszę o odpowiedź@Sprawę wyjaśnia ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1)
z dnia 13 lipca 2012 r.,
ROZPORZĄDZENIE Ministra transportu
które w rozdziale 3 zatytułowanym Egzamin państwowy

wyraźnie wyjaśnia
§ 9. Osoby egzaminowane ubiegające się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie:
1) prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E,

2) prawa jazdy kategorii A, jeżeli posiadają odpowiednio prawo jazdy kategorii A1 lub A2 lub potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie tych kategorii prawa jazdy,


3) prawa jazdy kategorii A2, B, C lub D, jeżeli posiadają odpowiednio prawo jazdy kategorii A1, B1, C1 lub D1 lub potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie tych kategorii prawa jazdy,

4) prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 lub D, jeżeli posiadają wydane prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 lub D z ograniczeniem do prowadzenia pojazdów wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów,


5) o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii B lub potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie tej kategorii prawa jazdy

– uznaje się za posiadające pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu państwowego.


Czyli, nie musisz zdawać powtórnie teorii, a jedynie egzamin praktyczny. To samo dotyczy kilku innych sytuacji, np mając B nie zdajesz teorii na E/B, czy jeżdżąc autem danej kategorii z automatyczną skrzynią biegów, wystarczy tylko egzamin praktyczny na auto ze skrzynią manualną.

Ostatecznie teoria jest tylko jedna.

Niestety, jak masz auto na kategorię B, to musisz zdawać teorię na prawko motocyklowe kategorii A.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to B1 prawo jazdy od 16 lat.

Przeszukaj bloga:


Prawko B1 od 16 lat

Zapisz się do newslettera!! Zawsze najnowsze informacje o prawku od 16 lat, najczęściej w formie filmów wideo lub innych prezentacji.
Prawo jazdy B1

Już teraz zasubskrybuj mój kanał YouTube, gdzie regularnie dodaję filmiki z nauki jazdy oraz badań lekarskich kierowców.