Jednooczność a prawo jazdy

by Słonko
(Polska)

Witam serdecznie.
Z końcem grudnia 2009 roku cofnięto mi uprawnienia do kierowania pojazdami kat.B w związku z jednoocznością z zastosowaniem korekcji. Moje odwołania do WZMP i Instytutu Medycyny Pracy nic mi nie dały, chociaż powoływałam się na dyrektywy unijne.

Sprawę skierowałam do sądu, powołując się na dyrektywy unijne jako prawo nadrzędne i że nie były prawidłowo implementowane przez organy publiczne. Sąd przyznał mi rację ale decyzję cofającą utrzymał w mocy.

Na podstawie obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 roku uzyskałam orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Po przedłożeniu orzeczenia lekarskiego zostałam skierowana na egzamin sprawdzający kwalifikacje w związku z ponad rocznym pozostawaniem bez prawa jazdy. Moja wada w chwili cofnięcia uprawnienia do dnia dzisiejszego nie zmieniła się, a zmieniły się natomiast przepisy pozwalające mi na uzyskanie na nowo uprawnień.

Nie mam natomiast pewności że znowu za jakiś czas zmienią sie przepisy i znowu będą mogli mi cofnąć uprawnienia. To jest kraj tylko dla ludzi zdrowych. W dniu dzisiejszym przeczytałam artykuł nie słyszysz, nie pojedziesz, zakazujący osobom głuchym zdobycie prawa jazdy.

Moje zapytanie czym różni się osoba głucha zdająca sprawę ze swojej niepełnosprawności od kierowcy który ma ustawioną muzykę na full? Tylko w Polsce mamy tak rygorystyczne prawo.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Wady wzroku Zez prawo jazdy.

Przeszukaj bloga:


Prawko B1 od 16 lat

Zapisz się do newslettera!! Zawsze najnowsze informacje o prawku od 16 lat, najczęściej w formie filmów wideo lub innych prezentacji.
Prawo jazdy B1

Już teraz zasubskrybuj mój kanał YouTube, gdzie regularnie dodaję filmiki z nauki jazdy oraz badań lekarskich kierowców.