Czy zdaje na nowych zasadach?

by Agata
(Ziebice)

Jeżeli mam osiemnastkę w lutym 2013 i pójdę się zapisać w listopadzie 2012 , to zdaje na starych przepisach. To prawda ?

Od Szkoła Jazdy Kursant

Odpowiedź
Naprawdę trudno powiedzieć. Sytuacja z wprowadzaniem nowej ustawy na dzień dzisiejszy nie jest zbyt jasna i prorokowanie, co będzie za rok jest raczej wróżeniem z fusów niż poważną odpowiedzią i podejściem do tego problemu.
Od Szkoła Jazdy Kursant

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Prawo jazdy 2012 nowa ustawa i przepisy.

Przeszukaj bloga:


Prawko B1 od 16 lat

Zapisz się do newslettera!! Zawsze najnowsze informacje o prawku od 16 lat, najczęściej w formie filmów wideo lub innych prezentacji.
Prawo jazdy B1

Już teraz zasubskrybuj mój kanał YouTube, gdzie regularnie dodaję filmiki z nauki jazdy oraz badań lekarskich kierowców.