Bez prawka nie ma Zycia

by Kamil
(Lublin)

Bez prawka nie ma życia ;) powinna być możliwość zdawania wcześniej na zaostrzonych egzaminach, jak ktoś umie jeździc, to czemu nie może wcześniej dostać prawko?
(tak od 16-17lat), bo młodsi to jeszcze głupie pomysły mają w głowach :P)

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Prawo jazdy na auto kat B.

Przeszukaj bloga:


Prawko B1 od 16 lat

Zapisz się do newslettera!! Zawsze najnowsze informacje o prawku od 16 lat, najczęściej w formie filmów wideo lub innych prezentacji.
Prawo jazdy B1

Już teraz zasubskrybuj mój kanał YouTube, gdzie regularnie dodaję filmiki z nauki jazdy oraz badań lekarskich kierowców.